0.00 0 items

V košarici ni izdelkov.

Mojca Korošec

Diapozitiv26
  • 21.06.2017

Viri:

Persano Oddo L., Bogdanov S. 2004. Determination of honey botanical origin: problems and issues. Apidologie, 35: S2-S3

Persano Oddo L., Piro R. 2004. Main European unifloral honeys: descriptive sheets. Apidologie, 35: S38-S81

Persano Oddo L., Piana L., Bogdanov S. Bentabol A., Gotsiou P., Kerkvliet J., Martin P., Morlot M., Ortiz Valbuena A., Ruoff K., Von Der Ohe K. 2004. Botanical species giving unifloral honey in Europe. Apidologie, 35: S82-S93

Conoscere il miele. Sabatini A.G., Bortolotti L., Marcazzan G.L. (eds.). 2nd edition, 2007. Avenue media, Bologna, Italy.

Med: značilnosti slovenskega medu. Golob T., Korošec M., Bertoncelj J., Kropf U., Božič J., Zdešar P.,

Meglič M., Goljat A. 2011. Čebelarska zveza Slovenije, Lukovica, Slovenija.
National Honey Board. Honey Color and Flavor. National Honey Board Press Kit.

https://www.honey.com/images/uploads/general/NHB-Press-Kit-Honey-Color-and-Flavor.pdf (dostop 14.5.2017)

Direktiva Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra 2001 o medu. Uradni list L št. 10 z dne 12. 1. 2002: 47